Su əsaslı poliefir

  • Suda həll olunan Poliefir

    Suda həll olunan Poliefir

    Məhsullar seriyası suda həll olunan polieterdir, ondan suda olan poliuretan, poliuretan dəri bitirmə agenti, yaxşı möhkəmliyə və əla nəm keçiriciliyə malik məhsullar istehsal etmək olar.Bu məhsul çeşidinin molekulyar çəkisi 1000 ilə 3300 arasında dəyişir. O, əla qeyri-ion səthi aktiv maddədir və belə məhsullar sənaye sahələrində geniş istifadə olunur.