TCPP / Siklopentan

  • Siklopentan

    Siklopentan

    "Pentamethylene" olaraq da bilinən siklopentan, C5H10 düsturu olan bir növ sikloalkandır.Onun molekulyar çəkisi 70,13-dür.Bir növ yanan maye kimi mövcuddur.Spirt, efir və karbohidrogenlərdə həll olunur, suda həll olunmur.Siklopentan müstəvi halqa deyil və iki konformasiyaya malikdir: zərf konformasiyaları və yarımkürsü konformasiyaları.Dumanlı sulfat turşusu ilə reaksiya verərkən, azot turşusu ilə reaksiyada nitrosiklopentan və qlutar turşusu əmələ gətirərkən qırmızı sarı rəng nümayiş etdirir.

  • Poliuretan sərt köpük sistemi TCPP üçün alov gecikdirici

    Poliuretan sərt köpük sistemi TCPP üçün alov gecikdirici

    Alov Gecikdirici TCPP, kimyəvi adı Tris (2-xloroizopropil) Fosfat, aşağı qiymətli xlor və fosfor əsaslı alov gecikdiricidir.Hal-hazırda mövcud olan halogenləşdirilmiş üzvi fosfatlar arasında ən yaxşı hidroliz sabitliyinə malikdir.Suda həll oluna bilməz, əksər üzvi həlledicilərdə həll oluna bilər və qatranlarla yaxşı uyğunluğa malikdir.Asetat lifi, polivinilxlorid, PU köpüklər, EVA, fenol materialların istehsalında alov gecikdirici kimi tətbiq edilir.Alov gecikdirici istisna olmaqla, nəmə davamlılığı, aşağı temperatura davamlılığı, antistatik qabiliyyətini və materialların yumşaqlığını da inkişaf etdirə bilər.