Donuz amin etoksilatları

  • Donuz amin etoksilatları

    Donuz amin etoksilatları

    Bu məhsullar seriyası suda həll olunur.Seriyalar qələvi və neytral mühitdə həll olunduqda qeyri-ionik olur, turşu mühitdə isə katyonik olur.Həm turşu, həm qələvi mühitdə, həm də sərt suda olduqca sabitdirlər.Qələvi və neytral mühitdə sıra digər ion maddələri ilə qarışa bilər.