Stearik spirt etoksilatları (Peregal O)

  • Stearik spirt etoksilatları (Peregal O)

    Stearik spirt etoksilatları (Peregal O)

    Bu məhsul daha yüksək alifatik spirt və südlü ağ krem ​​təqdim edən etilen oksidi ilə kondensasiya olunur.Suda asanlıqla həll olunur, səviyyəli boyama, diffuziya, nüfuzetmə, emulsiyalaşma, ıslanma kimi əla göstəricilərə malikdir.