Xüsusi Poliefir Seriyası

  • Aşağı köpüklü qeyri-ion səthi aktiv maddə

    Aşağı köpüklü qeyri-ion səthi aktiv maddə

    Bu məhsul odesil spirti və etilen oksidi, propilen oksidi əlavəsidir, əla keçiricilik və cüzi miqdarda köpük istehsal edə bilir, əla qeyri-ion səthi aktiv maddədir və belə məhsullar sənaye sahələrində geniş istifadə olunur.

  • Donuz amin etoksilatları

    Donuz amin etoksilatları

    Bu məhsullar seriyası suda həll olunur.Seriyalar qələvi və neytral mühitdə həll olunduqda qeyri-ionik olur, turşu mühitdə isə katyonik olur.Həm turşu, həm qələvi mühitdə, həm də sərt suda olduqca sabitdirlər.Qələvi və neytral mühitdə sıra digər ion maddələri ilə qarışa bilər.