PU kimyəvi məhlul materialı

  • Kimyəvi məhlul materialı

    Kimyəvi məhlul materialı

    PU suya davamlı örtük mülki memarlıqda, metro layihəsində, yüksək tranzit dəmir yolu, körpü və digər su keçirməyən ərazilərdə geniş istifadə olunur.