Polietilen Glikol Seriyası (PEG)

  • Polietilen qlikol seriyası

    Polietilen qlikol seriyası

    PEG-lərin görünüşü molekulyar çəkisi ilə birlikdə şəffaf mayedən lopaya dəyişir.Və suda həllolma və hipotoksiklikdir.PEG seriyasının molekulyar strukturunun hər iki ucundakı hidroksil esterifikasiya və eterifikasiya edilə bilən aşağı spirt xüsusiyyətlərinə malikdir.