Elastik Köpük üçün Poliefir Poliol

  • Elastik Köpük üçün Poliefir Poliol

    Elastik Köpük üçün Poliefir Poliol

    Propilen triol əsaslı polieter poliol, BHT-siz, döşəklərdə, mebellərdə və digər kəsik kimi köpüklərdə, yastıqlarda, qablaşdırma materiallarında geniş istifadə olunur, orta və yüksək sıxlıqlı köpük üçün uyğundur.

    Çevik köpük üçün polieter poliol propilen triola əsaslanır, BHT-sizdir, döşəklərdə, mebellərdə və digər köpük kimi köpük, yastıq, qablaşdırma materiallarında geniş istifadə olunur, orta və yüksək sıxlıqlı köpük üçün uyğundur.