Polikarboksilat Superplastikləşdirici (PCE)

  • Polycarboxylate superplasticizer(PCE)

    Polikarboksilat superplastikləşdirici (PCE)

    Bu, yüksək su azaldıcı sürətə, yaxşı çökmə tutma qabiliyyətinə və yaxşı uyğunlaşma qabiliyyətinə malik yaşıl və ətraf mühitə uyğun polikarboksilat superplastikləşdiricidir.Əmtəə betonu, kütləvi beton, özünü düzəldən beton kimi müxtəlif növ performans tələbləri olan betonda geniş istifadə olunur, daha sonra yüksək sürətli dəmir yolu və xüsusi tikinti istehsalında istifadə olunur və s.