Polikarboksilat Superplastikləşdirici (PCE)

  • Polikarboksilat superplastikləşdirici (PCE)

    Polikarboksilat superplastikləşdirici (PCE)

    Bu, yüksək su azaldıcı sürətə, yaxşı çökmə tutma qabiliyyətinə və yaxşı uyğunlaşma qabiliyyətinə malik yaşıl və ətraf mühitə uyğun polikarboksilat superplastikləşdiricidir.Əmtəə betonu, kütləvi beton, özünü düzəldən beton kimi müxtəlif növ performans tələbləri olan betonda geniş istifadə olunur, daha sonra yüksək sürətli dəmir yolu və xüsusi konstruksiyaların istehsalı üçün istifadə olunur və s.