Polikarboksilat Superplastikləşdirici Makromonomer HPEG, TPEG, GPEG

  • Polycarboxylate Superplasticizer Macro-monomer HPEG, TPEG, GPEG

    Polikarboksilat Superplastikləşdirici Makromonomer HPEG, TPEG, GPEG

    Məhsul polikarboksilat superplastifikatoru (akril turşusu ilə makromonomerin kopolimerləşməsi ilə əmələ gələn PCE) üçün mühüm xammaldır.Sintez edilmiş sopolimerdəki (PCE) hidrofilik qrup, sopolimerin suda dağılma qabiliyyətini yaxşılaşdıra bilər.Sintezləşdirilmiş kopolimer (PCE) yaxşı dispersiyaya, yüksək su azaldıcı sürətə, yaxşı çökmə tutma qabiliyyətinə, yaxşı gücləndirici təsirə və davamlılığa malikdir, həmçinin ekoloji cəhətdən təmizdir və premiks və tökmə betonda geniş istifadə olunur.