MDI

  • POLYMERIC MDI

    POLİMERİK MDI

    Ümumi Xüsusiyyətlər və Tətbiqlər

    POLYMORIC MDI difenilmetan-4,4′-diizosiyanatın (MDI) izomeri və daha yüksək funksional homoloqları olan tünd qəhvəyi maye qarışığıdır.Sərt poliuretan köpük istehsal etmək üçün poliollarla birlikdə istifadə olunur.