Donlube Suda həll olunan C seriyası

  • Donlube Suda həll olunan C seriyası

    Donlube Suda həll olunan C seriyası

    Donlube Suda Çözünür C Seriyası bərabər miqdarda oksietilen və oksipropilen qruplarını ehtiva edən spirtlə işə salınan polimerlərdir.Don lube Suda həll olunan C Seriyası məhsulları, həmçinin müxtəlif molekulyar çəkilərdə (və özlülüklərdə) mövcuddur.Don lube Suda həll olunan C Seriyası məhsulları 50°C-dən aşağı temperaturda suda həll olunur və bir/iki terminal hidroksil qrupuna malikdir.Don lube maye və sürtkü yağlarının təklif etdiyi çox geniş xassələri onları kompressor sürtkü, dişli yağlama, yüksək temperaturda yağlama və sürtkü yağları kimi çoxsaylı sənaye tətbiqlərində faydalı edir.