Donlube P seriyası

  • Water Insoluble PAG

    Suda həll olunmayan PAG

    Donlube P Seriyası suda həll olunmayan PAG adlanan bütün oksi-propilen qruplarının spirt (ROH) ilə işə salınmış polimerləridir.Don lube P Series Series məhsulları müxtəlif molekulyar çəkilərdə (və özlülüklərdə) mövcuddur.Digər seriyalardan fərqli olaraq Donlube P Series məhsulları suda həll olunmur və bir terminal hidroksil qrupuna malikdir.Seriya məhsulları mumsuz olduğu üçün aşağı, sabit axma nöqtələrinə malikdir.Tərkibində deyil və tökülmə nöqtəsi depressantlarını tələb etmir.Donlube maye və sürtkü yağlarının təklif etdiyi çox geniş xassələri onları kompressor sürtkü, dişli yağlama, yüksək temperaturda yağlama və sürtkü yağları kimi çoxsaylı sənaye tətbiqlərində faydalı edir.