Donlube P seriyası

  • Suda həll olunmayan PAG

    Suda həll olunmayan PAG

    Donlube P Series, eləcə də Suda Həll Olmayan PAG adlanan bütün oksipropilen qruplarının spirt (ROH) ilə işə salınmış polimerləridir.Don lube P Series Series məhsulları müxtəlif molekulyar çəkilərdə (və özlülüklərdə) mövcuddur.Digər seriyalardan fərqli olaraq Donlube P Series məhsulları suda həll olunmur və bir terminal hidroksil qrupuna malikdir.Seriya məhsulları mumsuz olduğu üçün aşağı, sabit axma nöqtələrinə malikdir.Tərkibində deyil və tökülmə nöqtəsi depressantlarını tələb etmir.Donlube maye və sürtkü yağlarının təklif etdiyi çox geniş xassələri onları kompressor sürtkü, dişli sürtgü, yüksək temperaturlu yağlama və sürtkü yağları kimi çoxsaylı sənaye tətbiqlərində faydalı edir.