Donlube Yüksək Özlülüklü C Seriyası

  • Donlube High Viscosity C Series

    Donlube Yüksək Özlülüklü C Seriyası

    Donlube Yüksək Özlülüklü C Seriyası 75 çəkidə oksietilen və 25 çəkidə oksipropilen qruplarından ibarət diolla işə salınan polimerlərdir. Yüksək Özlülüklü C Series məhsulları həmçinin müxtəlif molekulyar çəkilərdə (və özlülüklərdə) mövcuddur.Yüksək Özlülüklü C Series məhsulları 75°C-dən aşağı temperaturda suda həll olunur və iki terminal hidroksil qrupuna malikdir.Don lube mayeləri və sürtkü yağları tərəfindən təklif olunan çox geniş xassələri onları yanğına davamlı hidravlik mayelər, söndürücülər kimi çoxsaylı sənaye tətbiqlərində faydalı edir.